Kinh Nghiệm Du lịch

Mini Hotel là gì? Guest house là gì?

Hiện nay, ngành du lịch phát triển như “vận tốc máy bay”, kéo theo nhiều dịch vụ và mô hình được xây dựng và nâng cao, nhằm đáp ứng “không sót” một “yêu cầu” nào khách hàng. Mini Hotel và Guest house là một trong những số đó! Có lẽ chúng ta nghe quen quen nhưng cũng lạ lạ đúng...

Read more